راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


کمد ها به دو صورت ساخته می شوند:

1- با بدنه کامل بصورت کمد اتاق خواب یا کمد دیواری و یا کمد اداری:

در این روش کمد با بدنه کامل و بصورت یونیتهای مستقل ساخته میشود. تقسیم بندی و اجزای داخل کمدها نوع و کاربرد کمد ها را مشخص می کند. بدنه کمدها از لترون ویا MDF سفید و یا رنگی ساخته می شود. درهای کمد نیز از جنسها و مختلف مانند MDF، هایگلاس، ممبران و یا چوب ساخته می شوند.

در داخل کمد نیز میتوان از انواع یراق مخصوص کمد ها استفاده کرد. درها میتوانند بصورت ریلی و یا با لولا باز شوند.

2- کمد دیواری بدون بدنه:

در این حالت درهای کمد با یک فریم فلزی و یا چوبی روی در گاهی دیوار نصب می شوند. جای کمد دیواری در این حالت باید از قبل در روی دیوار درنضر گرفته شده باشد.


طبقات و تقسیم بندی های کمد نیز روی گچ دیوار نصب میشود. از نظر کیفیت این نوع کمد در رده پایین تری از کمد با یونیت بدنه قرار دارد ولی قیمت تمام شده آن پایین تر است.

لیست کمدهای استاندارد تکنوکابین مطابق جدول زیر تعیین شده است. کمد با ابعاد و مشخصات غیر مذکور بصورت سفارشی ساخته می شود.