راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


آشپز خانه مدرن با ترکیبی از MDF و چوب، و فلز و شیشه همراه با طراحی مدرن ارائه می گردد. معمولا این نوع آشپزخانه متناسب با طراحی مدرن معماری داخلی منازل اجرا می گردد.