راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


این تجهیزات شامل لوازم کاربردی و تزیینی آشپزخانه است .

- مجیک کرنر

- سوپر مارکت

- سبد ها

- تجهیزات برقی و خودکار . . .