راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir

  • دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، ساختمان 129، طبقه 6 

تلفن: 88306256

  • نمایشگاه:

جاده آبعلی، قبل از ورودی پردیس، مرکز خرید سینا

تلفن: 76216328-76216179

  • کارخانه:

جاده آبعلی، بعد از جاجرود، شهرک صنعتی کارآفرینان

تلفن:1-76266280